דף הבית | דת ויהדות | נשמע – לכה דודי

נשמע – לכה דודי

An a capella arrangement of L'cha Dodi to the tune of Under the Sea

Arrangement: Ilan Eckhardt

Video/Editting: Shimmy Castle

Mixing/Mastering: Jason Schmidt

ראו גם:

יהודה זיתון – אוחילה לאל

A l'approche des fêtes Yehouda Zeitoun vous fait découvrir son nouveau tube sur un air …