כוכבי רשת מובילים

תמיר גל – רחוק ממני

תמיר גל – אישה שלי

תמיר גל – אריאל

תמיר גל – מנגינה קסומה

תמיר גל – חיי לי הארת

תמיר גל – איתי

תמיר גל – עד שהגעת אלי

תמיר גל – ילד גדול