כוכבי רשת מובילים

מור מזוז – כל העולם

עדן גבריאל – כל הכוכבים