דף הבית | פיוטים | דוד שירו – אל מול חומתי אמאל חייאתי

דוד שירו – אל מול חומתי אמאל חייאתי

רשימת הנגנים: קנון-אליהו אביכזר. כינורות-נתנאל יצחקוב, משה דמיג׳יאן ואריאל כהן. חליל-מאהדי בגדאדי. עוד-אלעד הראל. קלידים-מאהדי בגדאדי. דרבוקה,דף ובנדיר-אריאל כהן. בס-מאהדי בגדאדי. הקלטה-אריאל כהן מיקס ועריכה- דוד שירו אל מול חומתי מלים: מנחם מ. מוסטאקי לחן: אמאל חייאתי- ביצוע במקור: אומכלתום לחן: מוחמד עבדל ווהב אל מול חומתי , דומעת עיני, על מקדשי. על החרב בה, ששמה אויבי הילך חופשי, על בנים שגלו, הרחק מארצם-3 ואין משיב חדש לי,ימי חדש לי, ובנה לי ביתך,-2 חדש לי, ושים מחסדך שים לי -4 קרב זמני -3 מלכי החיש-3 מהר -2 מלכי החיש. אל מולי חומתי, עיני יה יה אוריד דמעי -2 הלילה. יה חביבי עד מתי, יה חביב נזנחתי, יה חביבי נא שובה ,אל תאחר עיתי-2 החזר לי מלכי לבית מעוני, מהר בשנית אנא בן דוד,-2 הכרת את אויבי, ונקום נקמתי, ושפוך חמתך, אנא גרש יה חביבי מגיני, אויב מארצך, -2 וקבל תפילתי,וקבץ שבטי יה,וקבל בטוב,-2 הבא עדתך לציון עירי,יה חביב אל רם-2 החזר תפארתי אב רחמן, כימי משה רועה נאמן,-2 בערי יהודה נגיל ,יה חביבי-3 יזרח אורי-2 אנא-4 לעולם. ועקדת יצחק על מזבחך, זכר לי יה אל ושמע לרינת-2 עמך אל טוב, יה אלי,לך יגיש. חדש לי ימי חדש לי,,,, אלי חובי כלה, כל עוון מחק. אלי ורפא למכאובי, ורפא לצירי.-2 ושלח אליה,הר המוריה, משוש הקריה,לארץ צביה-2 ושלח אליה,עיר הבנויה-3 הבנויה לכל שבטי יה. אגדלה שימך יה אל, אגדלה בשיר הלל-2 נפשי תודה לך,בתהילה-2 עת אחזה שובך חיש,בשנית-2 כל חי יודה לך ויאמרו -4 ימלוך ה׳ לעולם. עז וזמרת יה-2 תן, לעמך תן עז וזמרת יה-2 לישועה תתן. ועקדת יצחק וכו׳ חדש לי ימי חדש לי וכו׳ יה חביבי לנו תן,אור וברכה, שלום חיים עוז ותהילה-2 בששון ובשמחה ישובון ציון עירך,בשיר ובגילה. תורתך חביבי בכל ביתי ועירי,-2 תאיר את לילי,ותאריך יומי, בזכות בזכות תורתינו, נאמן בזכות,-2 תשלח תשבי יגאלנו, תשלח תשבי-3 אל נחלתו כל איש ישוב, יחזה תחת גפנו-2 כל נשמה לך אל בחיבה ,אה בחיבה תהלל לך אל יחיד, אנא חזק קהל שבטי כל שבטי יה-3 חזק ושמור לי,עליו הגן-2 קבץ נדחים אף ממרחקים-2 את כל בני יה , לעיר הבנויה, עתה החזר. ועקדת יצחק וכו׳ חדש לי ימי חדש וכו׳

ראו גם:

משה לוק – חביבי

משה לוק – חביבי | Moshe Louk – HaBibi [Official Lyric Video]. להזמנת אירועים ומופעים: …