כוכבי רשת מובילים

אייל גולן – אומר לך תודה

אייל גולן – פעם ועוד פעם

אייל גולן – נסיך מאוהב

אייל גולן – אל תאמרו לה

אייל גולן – קצב מזרחי

אייל גולן – כמו משוגע

ערב יום – השואה והגבורה

היוצרים – עיישה

שריף – אלטנורה